Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Dane osobowe

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, o których mowa poniżej, jest firma Magnum-Pro Paweł Rysiński z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Bugajskiej 37, 42-208 Częstochowa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9491829266, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Olsztyn pod nr 1926. Dane kontaktowe Administratora: tel: +48.508703282 e-mail: dane@magnum-pro.pl

2.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się np. wysyłając wiadomość e-mail na adres dane@magnum-pro.pl

2.3. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
 - Nazwisko i imię;
 - Adres zamieszkania;
 - Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców)
 - Numer telefonu
 - Adres e-mail
 - Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT)
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Administrator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie ani też rejestracja konta Użytkownika.

2.4. Administrator zbiera i przetwarza dane osób które:
 - dokonują zamówień asortymentu oferowanego przez Administratora;
 - kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie sklepu;
 - zapisały się do Newslettera
 - dokonują rejestracji w sklepie (zakładają konto) w celu dokonania zakupu.
    
W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje te będą przesyłane użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie.
Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera drogą elektroniczną poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres mail: dane@magnum-pro.pl, oświadczenia o treści "Rezygnuję z otrzymywania newslettera od firmy Magnum-Pro"

2.5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
 - wykonania umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego
 - odpowiedzi na pytania kierowane przez użytkowników serwisu i inne osoby;
 - przesyłania zamówionej korespondencji i informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu.
   
2.6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Są to:
- firmy kurierskie
- operatorzy szybkich płatności
- podmioty świadczące usługi księgowe
- podmioty świadczące usługi informatyczne wspomagające obsługę zamówień
- podmioty realizujące na zlecenie Administratora usługi marketingowe.

2.7. Dane osobowe podlegają profilowaniu.  Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do doboru jak najtrafniejszych ofert, propozycji zakupu towarów i usług.

2.8. Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.9. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

2.10. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

2.11. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Ciasteczka (cookies)

3.1 Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-cookies/.

3.2 W witrynie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie Twojej aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę JavaScript oraz usuń pliki cookies.

 3.3. W witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu śledzenia konwersji na Google Adwords. Plik cookie, który dodawany jest do komputera użytkownika podczas gdy ogląda on reklamę lub klika na nią, traci ważność po upływie 30 dni. Rozwiązanie to, łącznie z faktem, że Google używa innych serwerów do śledzenia konwersji i wyników wyszukiwania, gwarantuje ochronę prywatności użytkownika. Dostawcą plików cookies jest Google.

3.4 W witrynie wykorzystujemy narzędzie remarketingu Google Adwords. Narzędzie to pozwala na publikację w Sieci treści reklam Google w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkowników na naszej stronie. W tym celu, niektóre z naszych stron zawierają kod lub etykietę remarketingu, które konfigurują pliki cookies w celu określenia rodzaju ogłoszenia, jakie zostanie wyświetlone dla użytkownika, zgodnie z jego poprzednimi wizytami w naszym sklepie.
 Listy remarketingu są przechowywane w bazie danych serwerów Google, w której przechowywane są wszystkie ID plików cookies przypisanych do każdej listy czy kategorii zainteresowania. Użytkownik może uniemożliwić używanie pliku cookie remarketingu, na stronie blokującej reklamy Google. Te pliki cookie są wysyłane przez Google.

3.5 W witrynie możemy wykorzystywać także pliki cookie “Doubleclick”. Pliki te pozwalają na udostępnianie reklam zarządzanych poprzez podmioty trzecie (“Ad-Servers”). Są to pliki cookie udostępniane przez Google.

 

4. Opinie

4.1 Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;

Wersje językowe
Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 503 508 200
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium